Употреба на iT600 системата
Zastosowanie systemu iT600

Безплатно приложение за
iOS и Android

Предоставя възможност за свързване на всички термостати от серията iT600RF Smart Home
и независимо управление на температурата във всяка стая.
Изтеглете от App Store и Google Play.

Изтегляне на приложението

2015-11::1447790578-gp-button.png